KONTAKT VOLAT OBJEDNAT
Modrofialové žilní útvary (varixy) na nohách trápí nejednoho z nás. Jsou nejen estetickou vadou na kráse, pokud se neléčí včas, mohou se z nich stát bércové vředy, které přináší řadu zdravotních komplikací. Jaké jsou způsoby odstranění křečových žil?

Včasná léčba křečových žil je velmi důležitá. Pokud zanedbáte své zdraví v případě varixů, hrozí, že se vám z nich udělají bércové vředy, nebo se vám bude jakákoliv rána na noze déle hojit. Rány špatně regenerují, mokvají a jsou náchylnější ke vzniku zánětů.

Kdo léčí křečové žíly a kdy vyrazit za specialistou?

„Kdy navštívit odborníka na křečové žíly? Nejlépe v okamžiku, kdy se objeví viditelná, byť i třeba malá křečová žilka. A samozřejmě také tehdy, když si všimnete nějaké déletrvající změny na nohách, například otoků, pocitu unavených nebo těžkých nohou, pocitu napětí a podobně. Viditelné křečové žíly mohou být až pozdním příznakem, navíc často i velké křečové žíly nedělají velké subjektivní potíže. Tedy je potřeba hlídat jak subjektivní potíže, tak i vzhled nohou,“ doporučuje MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

V případě problémů s křečovými žilami je vhodné navštívit flebologa (odborníka zabývajícího se žilními nemocemi – nejčastěji to bývá chirurg, ale může to být i angiolog nebo dermatolog). Jen ten vám poradí, jak se zbavit křečových žil a navrhne vhodnou terapii. Ideální je žilní klinika, kde vám doporučí vhodného specialistu, správně vás vyšetří a indikují konkrétní metody odstranění varixů.

Více o křečových žilách >>

Vyšetření žil

Vyšetření žil dolních končetin má hned několik částí. Lékař nejprve zhodnotí váš celkový zdravotní stav a vizuálně prohlédne varixy. Před každým vstupním vyšetřením a ultrazvukem pak budete dotazováni na vaše obtíže a příznaky, rodinnou zátěž, na případné výkony na žílách v minulosti, ale také na Vaše zaměstnání (práce ve stoje nebo v sedě) a podobně.

Následuje ultrazvuk žil. Odborník se pomocí sona přesvědčí, v jakém stavu je váš žilní systém a zda nic nebrání, abyste mohli podstoupit vybranou metodu odstranění varixů.

„Nejčastěji se jedná o klinické vyšetření celých dolních končetin od třísel až po kotníky. Nedílnou součástí vyšetření je provedení duplexního ultrazvukového vyšetření povrchového i hlubokého žilního systému dolních končetin, a to většinou ve stoje. V případě nejasného nálezu se pak doplňují některá další vyšetření (magnetická rezonance, flebografie),“ dodává lékař.

Lékař vám následně navrhne vhodný postup odstranění varixů. Vždy jde o kombinaci konzervativní i radikálnější léčby.

V případě vybrané terapie vám vysvětlí celý postup a doporučí pooperační režim a vhodnou kompresivní bandáž. I po zákroku je důležité chodit na pravidelné sono žil, aby se případný návrat křečových žil mohl včas řešit.

Odstranění křečových žil

„Při výběru léčby vždy záleží na potížích pacienta (estetika versus zdravotní potíže), na klinickém nálezu (rozsah a velikost křečových žil, otoky) a na výsledku ultrazvukového vyšetření. Jakmile spojíme tyto tři základní faktory s očekáváním pacienta, můžeme kvalifikovaně navrhnout zpravidla několik možných řešení. A klient si pak sám z těchto možností vybere na základě svých preferencí to, co mu nejvíce vyhovuje,“ vysvětluje MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

A jak se zbavit křečových žil? Možností odstranění varixů je velké množství. Důležité je vybrat pro vás tu nejlepší terapii. Kromě vhodné prevence je několik způsobů:

 • chirurgické odstranění
 • laserové odstranění
 • radiofrekvenční léčba
 • žilní lepidlo

„Většina našich pacientů již za námi přichází s tím, že z nejrůznějších důvodů preferují miniinvazivní řešení bez hospitalizace a bez celkové anestezie – je zde proto určitý „předvýběr“. Většina pacientů operovaných v našem centru by mohlo absolvovat i klasickou operaci, ale rozhodli se pro jinou cestu. Hlavními motivy je podstatně kratší rekonvalescence, možnost ambulantního provedení bez hospitalizace a velmi rychlý návrat do práce. Z dlouhodobého hlediska by však výsledky obou přístupů – klasické operace i miniinvazivních nitrožilních metod – měly být srovnatelné,“ dodává specialista.

Metody odstranění varixů

„Obecně se provádí buď klasická operace nebo nitrožilní miniinvazivní léčba, u kdy si může pacient vybrat mezi laserem, radiofrekvencí, mechanicko-chemickou ablací a žilním lepidlem. Tyto ambulantní metody lze kombinovat během jednoho výkonu s chirurgickým odstraněním bočních a menších žilek tzv. flebektomií, při které se menší žilky odstraňují z drobných vpichů v místním znecitlivění. Tedy – někdy volíme kombinace miniinvazivních ošetření, ale nikdy nekombinujeme klasickou operaci s jinými metodami,“ vysvětluje MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

 • Laserová operace křečových žil (laserová ablace): uzavření žíly teplem, nutnost kompresních punčoch
 • Klasická operace křečových žil: celková anestezie, nutnost kompresních punčoch, delší rekonvalescence
 • Sklerotizace varixů: napíchnutí a zničení žíly speciálním roztokem, minimálně bolestivé, nutnost kompresních punčoch, není vhodné pro všechny žíly 
 • Žilní lepidlo: uzavření varixu žilním lepidlem, bezbolestné, bez anestezie, bez kompresních punčoch
 • Mechanicko-chemická ablace: miniinvazivní postup, ošetření povrchových žil, zevnitř se žíla mechanicky naruší a sklerotizační látkou uzavře, bezbolestné, bez modřin, bez rekonvalescence
 • Flebektomie: celková nebo místní anestezie, jednorázové odstranění, převážně trvalý efekt, nutnost kompresních punčoch, vhodné pro boční větve
 • Miniflebektomie: odstraňuje jemné žilky
 • Radiofrekvence: uzavření žíly tenkou radiofrekvenční sondou pomocí tepla, nutnost kompresních punčoch
 • Léky: účinné na příznaky (bolesti, otoky), neléčí vzniklé varixy

Odstranění křečových žil: Cena

Cena se liší dle vybraného výkonu. Více najdete v našem podrobném ceníku >>

Lze odstranit křečové žíly definitivně?

Možné to bohužel není. Všechny metody, pokud jsou provedeny dobře a v indikovaných případech, fungují a mají dobré a srovnatelné dlouhodobé výsledky.

„Žádná z metod nezaručí, že se onemocnění již nikdy nevrátí. Například pětiletá úspěšnost nitrožilních tepelných metod (laser, radiofrekvence, …) kolem 95 % je podobná účinnosti klasické operace,“ doplňuje MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Nejčastější kontraindikace a komplikace

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stejné u tradiční operace varixů i u výkonů miniinvazivních:

 • zánětlivé onemocnění kůže
 • čerstvý povrchový nebo hluboký zánět žil
 • těhotenství
 • postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin

„Některé z těchto kontraindikací jsou pouze relativní – po ustoupení těchto potíží lze křečové žíly operovat. Za kontraindikaci nepovažujeme ani věk – operujeme i biologicky mladší osmdesátníky, zejména pokud mají větší potíže nebo dokonce bércové vředy,” vysvětluje lékař.

Komplikace

Komplikace lze dělit na peroperační a pooperační, na malé a velké nebo na běžné a vzácné.

„K nejčastěji se vyskytujícím patří komplikace rané (hematom, absces), menší neurologické poruchy (parestezie), vzácnější pak je lymfatická píštěl a poranění femorálních cév, hluboká žilní trombóza a plicní embolizace. Co se týče frekvence komplikací, za nejčastější považujeme neurologické komplikace, jejichž příčinou je poranění kožních senzitivních nervů – následkem je pak většinou dočasná necitlivost na bérci nebo noze,“ doplňuje MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Správná rekonvalescence je půl úspěchu

„Nejdůležitější je nošení kompresních punčoch nebo bandáží, a to alespoň 3 týdny od operace. Komprese by měli nosit pacienti po tuto dobu trvale – ve dne i v noci, a i po této době neuškodí, pokud je budou nosit dále, většinou přes den. Návrat do běžného pracovního zařazení je po miniinvazivní operaci do cca 1 týdne, u klasické operace pak zhruba 3-4 x déle. Po operaci není vhodné ležet, naopak mírná aktivita je vhodná a žádoucí,“ vysvětluje specialista.

Klasická operace křečových žil

Hospitalizace: 1 den
Anestezie: celková/výjimečně lokální
Kompresivní punčochy: ANO, 4–8 týdnů
Operace křečových žil: operace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Více o operaci křečových žil >>

Laserová operace křečových žil (EVLA)

Hospitalizace: Není nutná
Anestezie: Lokální znecitlivění
Kompresivní punčochy: ANO, 3 týdny
Laserová operace křečových žil: Cena od 25 000 Kč

 Více o laserové operaci křečových žil >>

Skleroterapie

Hospitalizace: Není nutná
Anestezie: Lokální znecitlivění
Kompresivní punčochy: ANO, 4–6 týdnů
Skleroterapie: Cena od 1 500 Kč (tekutinou), od 2 000 Kč (pěnou)

Více o sklerotizaci varixů >>

Flebektomie

Hospitalizace: Není nutná
Anestezie: Lokální znecitlivění
Kompresivní punčochy: ANO, 3 týdny
Flebektomie: Cena od 10 000 Kč

Více o ambulantní flebektomii >>

Radiofrekvence žil (RFA)

Hospitalizace: Není nutná
Anestezie: Lokální znecitlivění
Kompresivní punčochy: ANO, 3 týdny
Radiofrekvence žil: Cena od 25 000 Kč

Více o radiofrekvenci žil >>

Žilní lepidlo a mechanicko-chemická ablace

Hospitalizace: Není nutná
Anestezie: Není nutná
Kompresivní punčochy: NE
VenaSeal: Cena od 59 900 Kč
Clarivein: Cena od 25 000 Kč

Více o operaci varixů pomocí žilního lepidla >>

Léky na křečové žíly a komprese

„Křečové žíly, respektive chronické žilní onemocnění, jsou celoživotním onemocněním a problémem. Nelze je nikdy zcela vyléčit, spíše jde o zlepšení stavu nebo úlevu od aktuálních potíží. Celá léčba spočívá v několika přístupech – režimových opatřeních a venofarmacích, kompresní léčbě a invazivní léčbě (klasické chirurgické a nebo miniinvazivní). Všechny léčebné modality je vhodné kombinovat, nicméně úplné vyléčení možné není. Co se týče léků – je lépe si nechat předepsat účinná a ověřená venofarmaka, než spoléhat na volně prodejné doplňkové léky,“ dodává na závěr MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Více o konzervativní léčbě >>