KONTAKT VOLAT OBJEDNAT
Operace křečových žil je efektivním a jediným způsobem, jak se křečových žil zbavit. Základem je klasicky nebo endovenózně (laser, radiofrekvence, mechanicko-chemická ablace nebo lepidlo) provedená operace doplněná flebektomií, případně sklerotizací, termokoagulací radiofrekvenční jehlou nebo kožním laserem.

Co řeší chirurgická léčba křečových žil

Pomocí operace se nejen odstraní estetický problém, ale také jde o prevenci vzniku chronických trofických změn kůže, vzniku varikoflebitid (žilních zánětů) a vzniku otoků dolních končetin.

Přednosti naší léčby

  • důraz na radikalitu operace a dlouhodobobý výsledek (úplné odstranění všech patologicky změněných žil)
  • výborný kosmetický efekt za užití všech dostupných endovenózních metod – laser, radiofrekvence, MOCA, žilní lepidlo
  • minimálně bolestivý průběh operace i pooperačního období
  • žádná hospitalizace – ambulantní zákrok v místním znecitlivění s odchodem domů bezprostředně po výkonu
  • rychlá rekonvalescence
  • žádná nebo krátkodobá pracovní neschopnost (v závislosti na stupni postižení žilního systému a z toho vyplývajícího rozsahu operačního výkonu)
  • ošetření žilního kmene trvá jen několik minut

„Klasická operační léčba je vhodná pro naprostou většinu pacientů (kontraindikace jsou podobné pro většinu typu zákroků) - je spíše otázkou, pro koho bude klasická operace vhodnější. Je to pro pacienty, kterým nevadí pobyt v nemocnici, nemají obavy z celkové anestezie a délka rekonvalescence je jim jedno (u klasické operace je rekonvalescence cca 2-3 krát delší než po ambulantních mininvazívních výkonech).

Existuje i malá skupina pacientů, u kterých z různých důvodů (nevhodný nález na ultrazvuku, alergie na lokální anestetika, stavy po proběhlých masivních zánětech povrchových žil, atd…) není jiná než klasická operace možná a pak klasická chirurgie pro ně představuje metodu volby,“ vysvětluje MUDr. Vlachovský, Ph.D.

Před operací varixů

Před každou operací je našim pacientům provedeno podrobné ultrazvukové vyšetření žilního systému. Usilujeme o odstranění všech patologicky změněných žil, které jsou již nadbytečné a po operaci nebudou chybět, naopak všechny zdravé žíly jsou ponechány.

V den operace si pomocí ultrazvuku vyznačíme přesná místa, kde jsou žíly a je nutné je odstranit. Zákrok se provádí od nejmenších žilek po ty největší.

Všechny operace provádíme v místním (lokálním) znecitlivění a bezprostředně po výkonu klienti odcházejí s doprovodem domů. O způsobu provedení operace i anestezie je každý klient předem informován. Významným přínosem ambulantní operace je odstranění nebo minimalizace negativních vedlejších příznaků celkové anestezie (zvracení, dlouhodobé přespávání či bolesti hlavy).

Metody odstranění křečových žil operačně

Operační odstranění varixů se dnes provádí ambulantně v lokálním umrtvení nebo za krátkodobé hospitalizace v nemocnici.

Klasická operace křečových žil

Klasické odstranění hlavního povrchního žilního kmene (vena saphena magna a vena saphena parva) se provádí zavedením kovového nebo plastového vodiče s olivkou na konci a jeho vytržení z podkoží je spojeno s nutností řezu u kotníku (nebo pod kolenem) a v třísle, a je podmíněno krátkodobou hospitalizací a celkovou nebo svodnou anestezií.

Miniinvazivní metody odstranění varixů

Nejmodernější miniinvazivní metody odstranění varixů využívají místo vytržení žíly metodu zatavení žilního kmene vláknem endovenozního laseru nebo sondou radiofrekvenční ablace (tepelně), případně pomocí mechanicko-chemické ablace (MOCA) nebo žilního lepidla (netepelně).

Principem operace je dosažení kontrolovaného smrštění a trvalého uzavření žíly pomocí laserové nebo radiofrekvenční energie, která je uvnitř žíly měněna na tepelnou energii. Energie je přenášena z generátoru pomocí speciálního katétru nebo sondy. U neteplených metod se k uzavření postižené žíly používá mechanické poškození vnitřní výstelky žíly spolu s chemickým působením, nebo žilní lepidlo. Všechny dostupné miniinvazivní metody provádíme i na našem pracovišti.

Hlavní výhodou miniinvazivních metod je podstatně kratší pooperační rekonvalescence a možnost provedení ambulantní formou bez hospitalizace. Krátko- a střednědobé výsledky (týkající se znovuobjevení varixů) jsou však srovnatelné s tradiční chirurgickou metodou.

Po operativním odstranění varixů

Po dokončení zákroku se nasadí bandáže (většinou elastická stehenní punčocha) a pacient odchází ze sálu sám. Jedná se o ambulantní ošetření, bezprostředně po něm může jít pacient domů (je nutno mít zajištěný odvoz). Běžná je žádná nebo pouze krátkodobá pracovní neschopnost a především nesrovnatelně kratší rekonvalescence (cca 1 týden) oproti tradiční operaci (minimálně 3 až 4 týdny).

Důležité je dodržovat pokyny lékaře a nosit kompresní punčochy tak, jak je doporučeno.

„Kontraindikace jsou stejné u tradičních operací varixů i u výkonů miniinvazivních: zánětlivé onemocnění kůže, probíhající povrchový nebo hluboký zánět žil, těhotenství, postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin nebo extrémní obezita,“ vysvětluje MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Efekt zákroku

Maximální pozornost je soustředěna na funkčnost výkonu, optimální kosmetický efekt a co nejmenší pooperační bolestivost – cílem je minimální zásah do každodenního života. Rozsah operace je individuální a závisí na velikosti a stupně postižení žil.

Jsou-li všechny způsoby léčby (ambulantní flebektomie, sklerotizace a endovenózní ošetření žil) vhodně prováděny, pak nejsou metodami konkurenčními, ale navzájem se doplňují.

 


CHCETE VĚDĚT VÍCE NEBO SE OBJEDNAT NA KONZULTACI?

Souhlasím s obchodními podmínkami a podmínkami zpracování osobních údajů.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.