KONTAKT VOLAT OBJEDNAT

Léčba endovaskulárním laserem /EVLT- Endovenous Laser Treatment/

Laserová operace křečových žil je moderní ambulantní miniinvazivní metoda vhodná k ošetření i relativně rozsáhlých varixů, která bezpodmínečně vyžaduje kvalitní předoperační duplexní sonografické vyšetření.

V minulých letech byla lase­rová operace křeč­ových žil spojována s větší boles­ti­vos­tí, větším počtem modři­n a delší rekonvalescencí. Nyní ale řada studií srov­návajících různé vlnové délky laserů prezen­to­vala výsledky s menší četností modřin a menší potře­bou anal­ge­tik (léků proti boles­ti) v těch přípa­dech, kdy se používaly delší vlnové délky použitého lase­ru, a také koncovka vlákna emitující záření radiál­ně. Studie srov­návající 810 nm nebo 1470 nm (ELVeS Radial™) laser potv­r­di­la, že delší vlnové délky (1470 nm) jsou spojeny s menší poope­rační boles­ti­vos­tí, minimál­ními kompli­ka­cemi a vyni­kajícím stup­něm uzávěru ošetřených žil.

Postup odstranění varixů laserem

Jedná se o nitrožilní katetrizační postup, při kterém je do žíly pod ultrazvukovou kontrolou zavedeno malým vpichem nebo řezem laserové vlákno. Vpich se provádí u kolene nebo v polovině lýtka. Laserové vlákno se spustí až do oblasti spojení povrchové a hluboké žíly v třísle (nebo podkolenní). 

Poté se spustí laserový generátor, za pomalého vytahování laserového vlákna se žíla „zataví“ a časem z ní vznikne vazivový pruh. Zbylé boční křečové žilky se pak mohou odstranit buď operačně při stejném výkonu (flebektomií nebo sklerotizací) a nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až vymizení.

VÝHODY:

  • menší pooperační bolestivost
  • rychlá rekonvalescence
  • ambulantní forma ošetření
  • bez nežádoucích efektů
  • bezpečná a oblíbená metoda
  • lepší kvalita života po laserovém výkonu, než po jiných typech operací
  • rychlá a jednoduchá operace

laserové odstranění křečových žil - postup

laserové odstranění křečových žil - postup
 

Před zákrokem

Náš lékař s vámi při konzultaci prodiskutuje výhody a nevýhody této metody a na základě duplexního ultrazvuku vám doporučí nejvhodnější postup. Operaci provádíme striktně ambulantně a pacienti ihned odcházejí domů, k operaci vyžadujeme předoperační vyšetření.

Jste vhodným kandidátem pro laserové odstranění varixů?

Jestliže ultrazvukové vyšetření prokázalo, že typ postižení vašich křečových žil je možno řešit touto cestou, pak patrně budete vhodným kandidátem pro tento zákrok. Věk není rozhodující, indikace závisí především na vašem zdravotním stavu a přidružených chorobách.

Anestezie

Výkon provádíme v místním znecitlivění, kdy je lokálně působící anestetikum aplikováno podél ošetřované žíly a do kůže nad ni. Jedná se o velmi šetrný postup oproti klasické celkové anestezii.

Po zákroku

Bezprostředně po zákroku můžete odejít v doprovodu druhé osoby domů, v den výkonu není vhodné řídit motorové vozidlo. Pokud se jednalo o rozsáhlejší zákrok, je možné, že budete muset setrvat v naší ambulanci o 1 – 2 hodiny déle.

Lasery a jejich vlákna vyvi­nutá v posled­ních letech mají za cíl vylepšit „prin­cip selek­tivní foto-ter­molýzy“ při inte­r­akci laseru a tkání. V souč­as­nosti dokážeme dosáh­nout přes­ného zacílení na struk­turu nebo tkáň za pomoci speci­fi­ko­vaných vlnových délek s cílem absor­bo­vat lase­rové záření přesně v určených místech (žilní stěna). S využitím radiál­ního vlákna je lase­rová ener­gie nasměrována do cílové struk­tury při nižším množ­ství ener­gie, což vede k menšímu počtu nežádoucích účinků a menšímu dyskomfortu paci­enta při srov­na­telné účinnosti. Výsledkem je velmi rychlá rekonvalesvence ihned po operaci.

Jak dlouho přetrvá výsledek?

Laserová metoda je vysoce účinným postupem, nicméně recidivu nelze nikdy zcela vyloučit. Závisí především na kvalitě cévní stěny, která je určena geneticky. Z hlediska krátkodobých i střednědobých výsledků je metoda zcela srovnatelná s tradičními operačními postupy.

  průběh laserového ošetření žil

  průběh laserového ošetření žil

Bezpečná a oblíbená metoda

Jak laser, tak radiofrekvence jsou všeobecně akceptované metody léčby křečových žil a jsou obecně minimálně stejně bezpečné jako chirurgie. Nitrožilní metody se ukázaly být ve sledování za posledních 10 let jako statisticky významně bezpečnější stran rizika hluboké žilní trombózy (DVT) nebo plicní embolie (PE).

Komplikace

Perforace žíly a s tím spojené větší modřiny a bolestivost jsou u radiálního typu vlákna velmi zřídkavé, stejně tak i dočasné parestezie či dokonce tepelné poškození kůže. Nicméně je nutno zmínit i tyto vedlejší efekty, které jsou však velmi málo časté.

 


ČLÁNKY

Technologie ELVeS Radial™ – budoucnost nitrožilního laserového ošetření

15. 1. 2016 - MUDr. Robert Vlachovský Ph.D.

Laser představuje jeden z největších vynálezů 20. století, a jeden z těch, který zásadně změnil náš život. Rok 2010 představoval významný rok v laserové technologii – připadal na 50-leté výročí demonstrování prvních laserů (1960) založených na Einsteinově teorii elektromagnetického záření. Celý článek >

Studie srovnávající různé druhy radiálních laserových vláken používaných v našem centru

24. 6. 2018 MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Prezentujeme výsledky studie z našeho centra, při kterém se ukázalo jako výhodnější radiální laserové vlákno 2-ring. Toto vlákno i při všech laserových operacích používáme. Výsledky byly prezentovány na loňském European Venous Forum v Portu, a v září 2017 byly publikovány ve Venous News! Celý článek >

Reference


CHCETE VĚDĚT VÍCE NEBO SE OBJEDNAT NA KONZULTACI?

Souhlasím s obchodními podmínkami a podmínkami zpracování osobních údajů.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.