KONTAKT VOLAT OBJEDNAT

Jak dlouho se věnujete dermatologii a kterému podoboru nejvíce? Proč jste si vybrala právě tento obor?

„Dermatologie je krásný všestranný obor, kterému se věnuji už od dob studia na medicíně a pořád mně neskutečně baví a fascinuje. Kůže je největší orgán lidského těla - to, čeho si každý všimne, když nás vidí. Její stav vypovídá o celkovém životním stylu, může přidat či ubrat na věku, ale také dokáže odhalit množství vnitřních onemocnění. Tuto specializaci jsem si vybrala, protože propojuje různé obory. Léčíme bohaté spektrum diagnóz od běžných potíží typu akné či ekzém, až po komplexní onemocnění jako melanom, autoimunitní poruchy a různá infekční onemocnění. Velkou výhodou je také možnost vykonávat chirurgické a přístrojové zákroky.“

Co je pro vás na konzultaci s pacientem nejdůležitější?

„Za základ úspěšné konzultace považuji otevřenou komunikaci mezi pacientem a lékařem. Je důležité, aby pacient vyjádřil svá přání, obavy a očekávání, zatímco lékař by měl poskytnout podrobné informace o postupu, potenciálních výsledcích a možných rizicích zákroku. Podstatné je přistupovat ke každému pacientovi individuálně, naslouchat a navodit vzájemnou důvěru. Nesmírně důležité je nastavit realistická očekávání, pacienti by měli mít jasno v tom, čeho může a nemůže být dosaženo.“

Na jakou část dermatologie se specializujete? A která vás nejvíce baví a proč?

„Na dermatologii mě nejvíc baví její pestrost. V současnosti pracuji jako vedoucí lékařka lůžkového kožního oddělení, takže se snažím udržovat aktuální přehled o různých kožních diagnózách a jejich terapii. V ambulantní sféře se nejvíc zaměřuji na biologickou léčbu, dermatoskopii (kontroly znamének), dermatochirurgii, akné a laserovou medicínu. Také mě velmi baví estetické zákroky. Zde se medicína propojuje s uměním a kromě vědomostí je potřebná jemnost, estetické cítění a určitý smysl pro detail.“

Je podle vás estetická flebologie v České republice na vysoké úrovni?

„Ano, úroveň estetické flebologie v specializovaných centrech považuji za velmi vysokou.“


ŽIVOTOPIS

  • narozena v roce 1991 v Trnavě, Slovenská republika
  • v roce 2018 absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě
  • vedoucí lékařka lůžkového oddělení, vyučující a PhD. kandidátka na I. Dermatovenerologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  • atestace v oboru dermatovenerologie (2023)
  • certifikovaný odborník v oblasti dermatochirurgie, laserové medicíny, korektivní dermatologie, použití výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové a botulotoxinu
  • členka České dermatovenerologické společnosti (ČDS ČLS JEP), České akademie dermatovenerologie (ČADV), Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV), Mezinárodní dermatoskopické společnosti (IDS)