KONTAKT VOLAT OBJEDNAT

Jak dlouho se věnujete flebologii?

„Flebologii, respektive chirurgii povrchového žilního systému (varixů) se věnuji od začátku své profesní dráhy chirurga, od roku 2001 Někdy kolem roku 2008 jsem se začal věnovat i miniinvazívním nitrožilním metodám jako je laser nebo radiofrekvence. Tedy dlouho…“

Proč jste si vybral právě tento obor? Co bylo tím hlavním důvodem, že jste se takto rozhodl?

„Chirurgii jsem si vybral na škole, shodou náhod (a trochu i vlastním přičiněním) jsem byl přijat na kliniku, která se programově věnovala a věnuje cévní chirurgii – a od cévní chirurgie je již velmi blízko k chirurgii křečových žil. O chirurgii jako takové jsem měl během školy možná trochu naivní představy, ale v době, kdy jsem končil medicínu, byly chirurgické obory pro studenty velmi atraktivní a prestižní.“

Co je pro vás na konzultaci s pacientem nejdůležitější?

„Nejdůležitější je pochopit, co vlastně pacienta nejvíce trápí – zda přišel na vyšetření a konzultaci jen z preventivních důvodů (tzv.: poslala mě manželka), nebo jej trápí estetické problémy a nebo přichází již ve stádiu zdravotních potíží a subjektivních stesků (otoky, nohy jako konve, objevilo se hnědé zbarvení na kůži atd.). Podle toho se pak snažím já i moji kolegové nabídnout pacientovi léčbu „na míru“.“

Na jakou metodu odstranění křečových žil se specializujete? A která vás nejvíce baví a proč?

„Věnuji se jak klasické operaci křečových žil, tak většině nitrožilních miniinvazívních metod - jako je například laser, radiofrekvence, ale i žilní lepidlo. Baví mě pořád ještě všechny, ale osobně mám nejraději laser – dělám jej nejdéle ze všech miniinvazívních metod a můžu jej přizpůsobit každému konkrétnímu pacientovi.“

Je podle vás úroveň flebologie v České republice na vysoké úrovni?

„Myslím si, že na pracovištích, kde se věnují flebochirurgii programově a pravidelně, je úroveň péče velmi vysoká.“


ŽIVOTOPIS

  • narozen v roce 1977 v Uherském Hradišti
  • v letech 1995 – 2001 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
  • vedoucí lékař a zástupce přednosty pro vědu a výzkum na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
  • atestace z chirurgie I. st. (2004), specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (2010), atestace z cévní chirurgie (2011)
  • držitel licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe
  • certifikát pro laserové operace na žilním systému (2005), certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence (2009), certifikát pro operace žil pomocí lepidla (2016)
  • obhajoba doktorského studijního programu a získání titulu Ph.D. (2011)
  • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS), Flebologické společnosti ČLS JEP, European Venous Forum (EVF), Association of International Vascular Surgeons (AIVS)