KONTAKT VOLAT OBJEDNAT

Jak dlouho se věnujete cévní chirurgii a chirurgii povrchových žil?

"Tento obor mne zaujal již během studia na lékařské fakultě, kdy jsem jako medik asistoval a stážoval na oddělení cévní chirurgie a tento obor mne nadchnul. Ihned po ukončení lékařské fakulty v roce 2016 se mi naskytla příležitost nastoupil na II.CHK FNUSA, kde se cévní chirurgii věnuji dodnes a od roku 2020 jsem se také začal více věnovat problematice žilních onemocnění."

Proč jste si vybral právě tento obor? Co bylo tím hlavním důvodem, že jste se takto rozhodl?

"Cévní chirurgie je krásný a především rozmanitý obor zahrnující dlouhé a náročné výkony ale i kratší operace. Vždy je však kladen důraz na preciznost a je důležité tzv. "ušít" každému pacientovi terapii na míru. V případě žilní chirurgie přichází ještě další výzva, a to co nejlepší estetický efekt. Mým přáním bylo provozovat otevřenou chirurgii, což se mi naštěstí splnilo a tento obor mne profesně naplňuje."

Co je pro vás na konzultaci s pacientem nejdůležitější?

"Příjemná atmosféra a lidský přístup během vyšetření tak, aby pacient odcházel s vědomím, že svému problému porozuměl. Z odborného hlediska pak zkombinovat výsledek klinického a ultrazvukového vyšetření a v neposlední řadě přání pacienta k výběru vhodné metody řešení, která povede ke spokojenosti nás obou."

Na jakou metodu odstranění křečových žil se specializujete? A která vás nejvíce baví a proč?

"Specializuji se na ošetření žil pomocí radiofrekvenční ablace (RFA), která je i mou oblíbenou. Dále pak MOCA, tedy metodu mechanicko-chemické ablace přístrojem Clarivein a skleroterapii."

Je podle vás úroveň flebologie v České republice na vysoké úrovni?

"Úroveň flebologie je v ČR jistě vysoká, chtěl bych především vyzdvihnout spolupráci na úrovní angiolog-cévní chirurg, která alespoň v Brně funguje dle mých zkušeností skvěle. Z hlediska řešení žilního onemocnění své výsledky můžeme beze studu srovnávat s výsledky pracovišť jinde ve světě."


ŽIVOTOPIS

  • narozen v roce 1991 v Ústí nad Orlicí
  • v letech 2010 – 2016 absolvoval Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě
  • od roku 2016 dosud lékař na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
  • odborná způsobilost v oboru chirurgie (2019)
  • certifikát pro mechanicko-chemickou ablaci (MOCA) metodou Clarivein (2020) a radiofrekvenci (2021)
  • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS)
  • na naší klinice provádí a je specializován na operace křečových žil pomocí metody Clarivein (mechanicko-chemická ablace) a pomocí radiofrekvenční ablace