KONTAKT VOLAT OBJEDNAT

Jak dlouho se věnujete cévní chirurgii a chirurgii povrchových žil?

"Cévní chirurgii se věnuji 23 let a považuji jí za nejkrásnější chirurgický obor."

Proč jste si vybral právě tento obor? Co bylo tím hlavním důvodem, že jste se tak rozhodl?

"Chirurgii jsem si vybral, protože téměř okamžitě vidíte výsledek své práce a také proto, že je to vlastně řemeslo – zkrátka je potřeba i trocha té šikovnosti. Není to jen flebologie, ale především rekonstrukční obor, kdy propojujete různě uzavřené cévní systémy, nahrazujete poškozené úseky cév atd. Přesto, že se často jedná o velké operační výkony, jde vždy o jemnou a precizní práci. Řešení onemocnění povrchových žil je samozřejmě jen podobor, který ale zahrnuje velký objem pacientů."

Co je pro vás na konzultaci s pacientem nejdůležitější?

"Samozřejmě si vyslechnout, co pacienta trápí a provést řádné klinické vyšetření, které vede k výběru nejvhodnějšího řešení jeho problémů."

Na jakou metodu odstranění křečových žil se specializujete? A která vás nejvíce baví a proč?

"Upřednostňuji provádění radiofrekvenční ablace žilních kmenů. Bavíme-li se o zábavě, každá metoda má svou pozitivní a jistě i zábavnou stránku. Metodu však volím podle potřeb pacienta."

Je podle vás úroveň flebologie v České republice na vysoké úrovni?

"Úroveň české flebologie minimálně dosahuje, ale v mnohém i převyšuje kvality evropských i amerických pracovišť. Pacientovi jsou vždy, pakliže to jde, poskytovány nejmodernější a nejméně invazivní metody."


ŽIVOTOPIS

  • narozen v roce 1975 v Brně
  • v letech 1994 – 2000 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
  • vedoucí lékař na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
  • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (2010), atestace z cévní chirurgie (2011)
  • certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence (2019)
  • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS)
  • na naší klinice provádí a je specializován na operace křečových žil pomocí radiofrekvenční ablace